Địa điểm

Branch 1 - CS1: 342-344 đường 23/10, P. Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Branch 2 - CS2: Cao Cấp: Số 19-21 đường B1, P. Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Truyền thông xã hội

  • Instagram: https://instagram.com/truongmamnonabc
  • Twitter: https://twitter.com/truongmamnonabc
  • Facebook: https://www.facebook.com/truongmamnonabc

Địa chỉ

Toà Nhà 322-324 Đ. 23 Tháng 10
Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Vietnam